Nastavitve piškotkov

Dovoljenje za začasno prebivanje

Če želite vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnega razloga, kot je to mogoče na podlagi vizuma, morate imeti dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji, katerega morate pridobiti že pred vstopom v državo.

Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vam lahko izda le kot dovoljenje za začasno prebivanje. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali  konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Ob izpolnjevanju vseh pogojev upravna enota izda dovoljenje ter ga pošlje diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu  Republike Slovenije v tujini, kjer vam ga tudi vročijo. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje je namreč potrebno pridobiti pred vstopom v državo, razen v zakonsko določenih izjemah.

Izjema od pravila, da je potrebno prvo dovoljenje za začasno prebivanje pridobiti pred prihodom v Republiko Slovenijo, velja pod določenimi pogoji za naslednje kategorije oseb:

 • raziskovalce, visokošolske učitelje ali visokošolske sodelavce z dovoljenjem za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, izdanim v drugi državi članici Evropske unije;
 • žrtve trgovine z ljudmi;
 • imetnike modre karte EU, izdane v drugi državi članici EU in njihove družinske člane;
 • žrtve nezakonitega zaposlovanja;
 • tuje študente, ki so v drugi državi članici EU prebivali na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija;
 • tujce, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje;
 • rezidente za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije in njihove družinske člane.

V kolikor zaradi nepredvidenih okoliščin prvega dovoljenja za začasno prebivanje ne bi mogli pridobiti pred svojim vstopom v državo, vam lahko dovoljenje vroči upravna enota, ki bo dovoljenje izdala, pri čemer bi morali izkazati, da v Republiki Sloveniji bivate zakonito, da je bila prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred vašim vstopom v državo, da ste že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije  v tujini podali prstne odtise in da ste po vstopu v državo o vstopu v državo, naslovu ter trajanju nameravanega bivanja v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za začasno prebivanje niste mogli pridobiti pred vstopom v državo, obvestili upravno enoto, pristojno za izdajo dovoljenja. Vsi navedeni pogoji za izjemno vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri upravni enoti, po vašem vstopu v državo, morajo biti izpolnjeni kumulativno.

Poleg osnovnih pogojev morate za izdajo prvega dovoljenja za začasno  prebivanje izpolnjevati tudi druge pogoje, ki pa so odvisni od namena vašega prebivanja v Republiki Sloveniji:

Pogoji

Imeti morate:

 • veljavni potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji);
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
 • zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji;
 • potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno;
 • fotografijo, ki kaže vašo pravo podobo, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa morate podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.

Poleg navedenih dokazil morate izkazati izpolnjevanje enega od upravičenih razlogov oziroma namenov, zaradi katerega nameravate prebivati v Republiki Sloveniji in izpolnjevati pogoje, ki jih zakon določa za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje (npr. delovno dovoljenje pri izdaji dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela).